NEN8012 - CPR certificaat bij uw databekabeling

Uw netwerk kabels goed laten aanleggen, wij zorgen voor kwaliteit , snelheid en betaalbaarheid maar ook houden
we ons aan de regels. Sinds 1 juli 2017 is het dan ook verplicht een brandveilige kabel te leveren,
wij leveren enkel en alleen CPR gecertificeerde netwerk kabels.

Zo bent u verzekerd tegen brandschade, heeft u de beste kwaliteit kabel, en weet
u zeker dat alles volgens de regels is geleverd.Uw data utp netwerk aan laten leggen door een
professioneel bedrijf , dat volgens de CPR NEN8012 regels werkt. Bel dan zeker megasnel.nl 

 

 

U heeft er vast al over gehoord: de CPR-normering ofwel NEN 8012-norm voor kabels
en elektrische leidingen. Wat houden de nieuwe regels in en wat betekent de CPR voor
u? Hieronder leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen rond de CPR,
zodat u veilig en volgens de regels kunt werken.

Wat is CPR – NEN 8012?

De nieuwe CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische
leidingen in bouwwerken. De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation,
ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Europa is de CPR
bekend als de norm EN 50575 (CPR). In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld.

Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent
het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als
gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

CPR en de Eurobrandklassen

In de nieuwe CPR worden kabels dus ingedeeld naar Eurobrandklassen. Daarvoor zijn er de volgende zeven brandklassen geclassificeerd (ca), overeenkomstig met de klassen A t/m F voor bouwproducten:

A: Geen enkele bijdrage
B1: Nauwelijks
B2: Erg beperkte bijdrage
C: Beperkte bijdrage
D: Gemiddelde bijdrage
E: Hoge bijdrage
F: Niet bepaald

De relatie tussen Euroklassen en brandgedrag is vastgelegd in de EN 13501-6. Deze norm geeft legio combinaties voor de verschillende aspecten. Ook hier geldt dat Nationaal bepaald moet worden welke Euroklassen men wil voorschrijven.

In de norm NEN8012 wordt het aantal voor Nederland beperkt tot vier, zijnde aspecten met betrekking tot gedrag bij brand. Naast de bijdrage aan brand zijn ook de aanvullende klassen opgenomen, te weten rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en decorrosiviteit/zuurgraad van verbrandingsgassen (a).

CPR NEN 8012 en patchkabels hoe zit dat ?

Vaste bekabeling ten opzichte van patchcords

De CPR regeling is voor vaste bekabeling in gebouwen of constructies die permanent vast zitten. Als de kabel aan één zijde een connector of plug heeft behoort het niet tot de vaste bekabeling en is de CPR niet van toepassing. Als de kabel is voorzien van een connectors of plugs aan beide zijde, zoals een pre-term. Assembly of solid wire assembly, is het illegaal om een CPR relevante CE markering op de verpakking te hebben. Dus alle patchkabels vallen buiten de regeling. Maar het zal we consequenties hebben voor de aanduiding op de kabels want immers LSZH gaat in de terminologie verdwijnen.

Mocht u de connectoren van de kabel afknippen en toch in de vaste installatie gebruiken dan is de regeling weer van kracht.

Wat is CPR - Netwerk bekabeling

CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.

Vanaf 10 juni 2016 mogen kabels door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht die voldoen aan de geharmoniseerde norm. Vanaf 1 juli 2017, als de overgangsperiode voorbij is, moeten kabels die in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs en toegepast worden in permanente installaties van bouwwerken’ voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

UW pand volgens de regels laten bekabelen met de NEN 8012 en CPR

 

Wenst u volgens de regels kabels getrokken te hebben ? dan moet u zeker eens contact met ons
opnemen. Wij trekken alles volgens de regels, en niet zoals veel buinhazen onbetrouwbare en brandbare
kabels. Wij werken volgens NEN8012 en de CPR codering.

Ook datakabels vallen met betrekking tot hun gedrag bij brand onder CPR (Construction Products Regulation) wanneer het gaat om vaste bekabeling in bouwwerken. Alle kabelfabrikanten moeten een verklaring afgeven over het brandgedrag (CPR-classificatie) van producten en zij moeten deze classificatie vermelden als onderdeel van de CE-markering. Kabels worden geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Gebruikers moeten op basis van deze informatie in overeenstemming met NEN 8012 voor elke situatie de vereiste en meest geschikte producten kiezen. De nieuwe norm EN 50575 (CPR) is vanaf 1 juli 2017 verplicht. Draka levert vanaf dat moment enkel nog CPR gecertificeerde datakabels.

 

 

Waarom CPR regelgeving in gebouwen zo belangrijk is

Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen wat betekend dat volgens de CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Een kinderdag verblijf bekabelen met UTP netwerk kabels ? denk aan de nen8012

Heeft u een kinderdag verblijf, school, instelling, openbaar gebouw, dan heeft u zich aan regels te houden.
Maar heel gek is het niet als u niet van de nen8012 af weet, of zou weten wat CPR is. Normaal gezien zou
de installateur u hierover meer moeten vertellen echter houden ook deze zich niet aan de afspraken en regels.

Eerlijk en open, betrouwbaar en degelijk ! Wij van MegaSnel.nl houden ons graag aan de regels, op deze manier
weet u zeker dat alles is zoals het zou moeten zijn en bent u verzekerd bij brand.

Wenst u advies te krijgen hoe u uw pand volgens nen8012 / CPR kan bekabelen met Elektra, Datakabel [ UTP ] of glasvezel ?
neem dan gerust contact met ons op.

Deze klanten gingen u voor: